Hilde De Decker
/ achter de dingen
“Achter de dingen”- Antwerpen, Gent

Een educatieve expositie in het kader van het onderzoeksproject Artefact (Sint Lucas Antwerpen) ziet er als volgt uit:
Mijn sieraden en objecten toon ik alleen op foto’s. Daartussen hangen allerlei ‘bronnen’.

Het is de bedoeling om op die manier de studenten uit te nodigen een kijkje te nemen in mijn keuken.
Wat maakt deel uit van mijn wereld, wat is het specifieke eraan, wat geeft aanleiding tot associaties maken en wat zijn de keuzes die uiteindelijk een afgewerkt stuk bepalen.

Dikwijls ook: hoe gaat het stuk achteraf zijn leven leiden, op welke manier interpreteren mensen mijn werk en hoe heeft dat weer invloed op mijn verder werkproces.

Aangezien de afgewerkte stukken alleen op foto aanwezig zijn, worden zij letterlijk op een afstand gehouden/vanop een afstand bekeken. Dat stelt het afgewerkte stuk in vraag; had het ook in iets anders kunnen resulteren ?

Ik wil hiermee de studenten prikkelen, hun eigen verbeelding laten spreken, welke interpretatie zouden zij maken? Al de dingen die je omringen, banaal of niet, kunnen je inspireren om ieder op een heel eigen manier iets te maken. Het zou mooi zijn om al die verschillende resultaten alleen al in gedachten op een rijtje te zetten...

Anderzijds leg ik op die manier ook de nadruk op het feit dat ik het werkproces bijna als nog belangrijker beschouw dan het resultaat - wat aan het publiek wordt getoond. De weg naar het doel is belangrijker dan het doel zelf, dat spreekt voor zich.

Dit gegeven zet meteen een vraagteken bij de waarde van het uiteindelijke kunstwerk: ook al lijkt in mijn werk dikwijls maar één uitkomst mogelijk nadat alle overbodigheden aan de kant zijn gegooid, toch zie ik het maken van sieraden en objecten als een onophoudelijk proces dat nooit eindigt en nooit het definitieve antwoord geeft.

Het antwoord is minder interessant dan de vraag zelf. Daarover gaat het ook in de tegenstelling tussen de begrippen ‘problem-solving designer’ en ‘problem-creating artist’ wat ik las in een boek over het werk van Roy Mc Makin. In mijn werk tracht ik de rol van deze laatste te spelen. Hopelijk met even veel ‘gamesmanship’ als Roy Mc Makin zelf.

Hilde De Decker - 2006
133-3396_IMG.jpg
134-3426_IMG.jpg
134-3495_IMG.jpg
134-3440_IMG.jpg
134-3473_IMG.jpg
134-3477_IMG.jpg
134-3432_IMG.jpg